فسفیت پتاسیم قارچ کش برای خیار گوجه گلخانه و یک کودسم با تاثیر سیستمیک

فسفیت پتاسیم یکی ازمحصولات فوق العاده در کشاورزی است. قارچ کش خیارگوجه گلخانه کودسم سیستمیک

این محصول درواقع یک کود سم است.

به این معنی که اثر قارچ کشی و کودی برای گیاه به صورت همزمان دارد.

به دلیل شکل خاص چینش اتم های فسفر و پتاس در کنار هم می توان

به عنوان یک قارچ کش بسیار قوی عمل کند و هم اثر تقویتی و تغذیه‏ ای  دارد.

شما با استفاده از این محصول: (قارچ کش خیارگوجه گلخانه کودسم سیستمیک)

بیماری های قارچی را از بین می برید

گیاه را کود دهی کرده و به رشد بهتر آن بسیار کمک می کنید.

برای مثال در گیاهان گلخانه ای هم

به رشد ریشه کمک کرده و حجم ریشه به شکل قابل ملاحه ای افزایش می یابد

(قارچ کش برای خیارگوجه گلخانه و کودسم با اثر سیستمیک)

از بیماری های قارچی ریشه جلوگیری می کند.

از طرفی به خاطر بالا بودن پتاس در این محصول به

  1. افزایش گلدهی

  2. ماندگاری و حفظ گل

  3. جلوگیری از ریزش گل در محصولات خصوصا خیار و گوجه و توت فرنگی وسایر صیفیجات

  4. افزایش درصد تبدیل گل به میوه

  5. افزایش حجم و کیفیت میوه ها

  6. بهبود رنگ و رنگ گیری میوه

  7. افزایش سرعت رسیدن میوه

کمک می کند.

همچنین به عنوان یک ضد استرس به تقویت گیاه در برار تنش های محیطی

چه در گلخانه و چه در محیط کشت مزرعه و باغ نیز موثر است.

کود مخصوص کلم بروکلی

این محصول را می توانید به عنوان یک کود فوقالعاده و تاثیر گذار در پرورش کلم بروکلی

استفاده کنید

بالا بودن درصد فسفر و پتاس و همینطور شکل خاص مولکول های فسفر

علاوه بر خاصیت قارچکشی فوق العاده به

  1. افزایش سرعت رسیدن محصول
  2. و افزایش حجم و افزایش تناژبرداشت شما نیز کمک می کند.

(قارچ کش برای خیارگوجه گلخانه و کودسم با اثر سیستمیک)

 فسفیت پتاسیم را می‏توان به عنوان جایگزین برای بسیاری از

سموم قارچ کش  (کاپتان، بنومیل، و …) و همین طور یک کود فسفر و پتاس بالا استفاده نمود.

این محصول برای درمان طیف بسیار گسترده‏ای از بیماری های

قارچی (ماند: مانند فوزاریوم، فیتوفترا، پوسیدگی ریشه و…) استفاده کرد

اکثر بیماری های قارچی را که در گلخانه ها یا مزارع یا باغات

کشاورزان با آن درگیر هستند می توان با این محصول از بین برد

مانند:

بوته میری خصوصا در صیفیجات
 فوزاریوم 
فیتوفترا
 آنتراکنوز
 زنگ زرد
 زنگ سیاه 
 سفیدک  (سفیدک حقیقی سفیدک پودری سفیدک پنبه ای سفیدک کرکی)
آتشک (آتشک سیب آتشک گلابی)
لکه سیاه
 پتیوم یا پیتیوم
بیماری های قارچی خیار بوته ای
قارچ کش خیارگوجه گلخانه کودسم سیستمیک

تاثیر بیماری های قارچی بر برگهای بوته خیار

بیماری های قارچی گوجه فرنگی
بیماری های قارچی توت فرنگی
لکه پوستی قهوه ای (brown patch)
شانکر باکتریایی (canker)
پژمردگی شقایقی (clematis wilt )
شل شدگی ریشه
 لکه ی سیاه
مرگ پا جوش زغالک
پوسیدگی تحتانی
زگیل تاجی
پوسیدگی قارچی
فساد قارچی
 ریشه قرمز (یا ریشه سرخ پیاز)
 پوسیدگی خشک
اسکاب سیب زمینی (یاجرب سیب زمینی )
 ریزوکتونیا
بادزدگی (بادزدگی دیر هنگام بادزدگی زود هنگام)
پژمردگی
پیچش برگ ها
 کپک‏ خاکستری
 پژمردگی سیاه یا پوسیدگی سیاه
 پوسیدگی سفیید
اسکلروتیوم
پوسیدگی قهوه ای
 کپک پو دری
 ریشه صورتی لکه زرد  قارچ کش خیارگوجه گلخانه کودسم سیستمیک
قارچ کش برای خیارگوجه گلخانه و کودسم با اثر سیستمیک

این مایع با حرکت سیستمیک در گیاه توانایی جذب شدن

از برگ، ساقه و ریشه گیاه را دارد.

در هر دو صورت به سرعت جذب گیاه شده با حرکت در بافت گیاه موجب

افزایش قدرت ایمنی گیاه و همینطور از بین بردن بیماری‏های قارچی می گردد.  

از طرف دیگر فسفیت پتاسیم به

عنوان یک کود با میزان فسفر بالا می تواندبه افزایش حجم ریشه،

غده و پیاز گیاهان کمک کند. قارچ کش خیارگوجه گلخانه کودسم سیستمیک

همچنین با میزان بالای پتاس سیستم ایمنی گیاه را در برابر سرما، و

بیماری ها تقویت می‏کند، به افزایش حجم و وزن گیری میوه

و رنگ آوری آن کمک می کند و در نهایت در گیاهانی که گل آوری

آنها مهم است (مانند زعفران) به تحریک گیاه جهت گلدهی

کمک بسیار زیادی می کند و در افزایش

عملکرد محصول تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

در مورد زعفران توصیه می کنیم که حتما برای کود دهی از فسفیت پتاسیم

در برنامه غذایی آن استفاده شود. یا به صورت آبیاری در پیش از گلدهی و یا

به صورت محلول پاشی پس از گلدهی .

برای آگاهی بیشتر در مورد پرورش زعفران

به سایت  www.wekud.ir مراجعه کنید.