به نام خدا

زاچ آب زعفران:

زعفران گیاهی بومی ناحیه فلات ایران است و به همین دلیل (کودزاچ آب زعفران فسفر پتاس پیاز)

یک گیاه با نیاز آبی به نسبت پایین هست.

در واقع می توان گفت که در بهترین حالت در کشت زعفران در مزارع؛

هر مزرعه در طول سال حد اکثر به 5 نوبت

آبیاری (آب قبل از گل یا همان گل آب که می توان در دو نوبت یا یک نوبت باشد؛

آب بعد از گل یا همان زاچ آب؛ آب علف زعفران یا همان زرد آب؛

و در نهایت یخ آب که در اواسط زمستان داده می شود)و حد اقل به

دو نوبت آبیاری (گل آب و زاچ آب) نیازمند می باشد.کودزاچ آب زعفران فسفر پتاس پیاز

البته دو نوبت آبیاری پایین ترین نیاز آبی زعفران است و در سالهایی

که میزان بارندگی بسیار خوب باشد می تواند حد اقل نیاز آبی این گیاه را برطرف کند.

در حالت دو نوبت آبدهی به زعفران

به نوبت اول که پیش از گلدهی است

گل آب یا آب گل و به نوبت دوم زاچ آب گفته می شود.

با وجود نیاز نستا کم زعفران به آب نباید از این نکته غافل شد که

زعفران یک گیاه با مصرف مواد غذایی بالا است یعنی حتما

باید برای کشت اقتصادی زعفران این گیاه تغذیه شود.

در واقع ما کارشناسان زعفران معتقدیم که زعفران در هر نوبت آبیاری حتما بایست کود دهی هم بشود.

مطلب امروز ما در مورد کود دهی در زاچ آب زعفران است.

از آنجا که پیاز زعفران پس از گلدهی بیشتر توان خود را صرف گل

و ایجاد محصول مورد نظر ما می کند در نتیجه در مرحله زاچ آب به

شدت نیاز به کوددهی؛ آن هم به میزان زیاد و از تمامی عناصر دارد.

پس از گلدهی چند اتفاق مهم برای پیاز می افتد:

1ـ گیاه اکثر توان انرژی و مواد غذایی خود را صرف تهیه گل کرده

2ـ گیاه خود را برای زایش پیاز یا به اصطلاح تبدیل شدن به پیاز های دختری آماده می کند

3ـ از طرف دیگر رشد علف هم در زعفران اتفاق می افتد.

تمام این موارد مواد غذایی بسیار زیادی را می طلبد و انرژی زیادی را از گیاه خواهد گرفت.

حال بگذارید این سه مرحله را شرح دهیم:

همان طور که اکثر کشاورزان می دانند برای رشد رویشی به ازت یا

همان اوره نیاز است تا گیاه بتواند برگ ایجاد کند. در مرحله پس از گل و

زاچ آب چون رویش برگ در زعفران آغاز می شود پس به ازت

یا اوره نیاز زیادی دارد.کودزاچ آب زعفران فسفر پتاس پیاز

رشد ریشه یا پیاز در هر گیاهی نیاز به عنصر فسفر دارد. گیاه

زعفران هم از این قاعده مستثنی نیست و از آنجایی که پس از

گلدهی و در مرحله زاچ آب پیاز زعفران خود را برای زایش پیازهای

دختری آماده می کند بدون شک نیاز به فسفر در آن بسیار بالا خواهد بود.

یک باور غلط در میان بیشتر کشاورزان و کارشناسان در زمینه زعفران

این است که در مرحله زاچ آب تنها از کود های پتاس بالا استفاده می کنند و

نیاز فسفر گیاه را به هیچ عنوان در نظر نمی گیرند. با توجه به آنچه گذشت

ملاحظه می کنید که بایست تمام عناصر را در اختیار پیاز زعفران گذاشت.

این افراد بیشتر کود فسفاته یا فسفر بالا را در کوددهی در مرحله پیش از گل مصرف می کنند.

البته این کار درست است اما در مرحله پس

از گل نیز گیاه به میزان زیادی به کود فسفر نیاز دارد.

مساله بعدی نیاز زعفران به پتاس است.

در واقع پتاس به عنوان ماده ای چند کاره نیاز اصلی تمام گیاهان است.

به عنوان ماده غذایی برای تولید محصول در گیاه مصرف می شود.کودزاچ آب زعفران فسفر پتاس پیاز

به عنوان محرک رشد زایشی و تحریک گیاهان به گلدهی موثر است.

پس در نتیجه می بایست به همراه فسفر در آبیاری پیش از گلدهی

یا آب گل مصرف شود همین طور در افزایش رنگ و طعم محصولات غذایی نقش دارد و

مقاومت عمومی گیاه را در برابر تنش ها افزایش می دهد.

با توجه به آنچه گذشت زعفران بیشتر توان خود را صرف گلدهی می کند

پس در مرحله زاچ آب به پتاس هم نیاز بالایی دارد. جراکه می بایست پیاز های دختری را تشکیل دهد.

سایر ریز مغذی های دیگر را هم نباید از یاد برد برای مثال آهن  که

در سبزینگی و افزایش غذاسازی برگ موثر است

یا بُر که به رویش و جوانه زنی سریع علف کمک می کند.

همین طور با توجه به اینکه محصول زعفران یک ممحصول بسیار خاص است

و عطر و طعم و رنگ در آن بسیار مهم است به بیشتر ریز مغذی ها نیاز دارد

و همین طور هورمون های گیاهی تا بتواند یک محصول با کیفیت بسیار بالا را به دست دهد.

 

با توجه به موارد ذکر شده در مرحله زاچ آب باید

کودزاچ آب زعفران فسفر پتاس پیاز افزایش عملکرد و گلدهی

تاثیر کود دهی مناسب در رشد زعفران

به شکل عمده و تا حد امکان

تمامی عناصر و هورمون های غذایی را در اختیار پیاز زعفران گذاشت.کودزاچ آب زعفران فسفر پتاس پیاز
از طرف دیگر پس از گلدهی زعفران به دلیل شروع به تولید پیاز های دختری

کم کم پیاز مادری تحلیل رفته و کوچک می شود از آنجا که جذب مواد غذایی

توسط ریشه در زعفران کم کم کند می شود در کود دهی به شکل آبیاری و

پس از برداشت گل، نباید تاخیر زیاد انداخت چرا که میزان جذب مواد توسط پیاز

کاهش می یابد در نتیجه کود هایی که برای زعفران مصرف خاکی دارد

مانند هیومیک اسید، گوگرد و آهن و سایر موارد حتما باید هر چه زودتر

و در زاچ آب یا با فاصله کمی از زاچ آب با سایر مدارات آبیاری استفاده شود.

پس از گلدهی

علف زعفران رشد می کند و فرصت خوبی برای کود دهی به صورت محلول پاشی به وجود می آورد.

در واقع جذب عناصر غذاییتوسط برگ در بیشتر گیاهان از ریشه بسیار سریعتر و راحتتر است.

چون مواد غذایی مستقیم در اختیار بخش غذاسازی گیاه یعنی برگها

قرار می گیرند و زمان بسیار کمتری برای جذب مواد توسط گیاه صرف

می شود از طرفی تاثیر بسیار بیشتر و بهتری هم دارد. در نتیجه به

هیچ عنوان نباید از فصت کوتاهی که رشد علف در گیاه زعفران برای

محلول پاشی در اختیار ما می گذارد غافل شد.در زعفران به خاطر

شکل خاص برگ ها جذب مواد غذایی از برگ ها بسیار بیششتر از سایر گیاهان

است و کود دهی به صورت محلول پاشی

در زعفران تاثیر بسیار بیشتر و بالاتری دارد.کودزاچ آب زعفران فسفر پتاس پیاز

در مرحله زاچ آب بایست اکثر عناصر شیمیایی را به پیاز زعفران رساند و

همین طور به شکل متوالی با محلول پاشی به رشد بیشتر گیاه کمک کرد.(کودزاچ آب زعفران فسفر پتاس پیاز)

این مطلب (یعنی محلول پاشی علف زعفران) خصوصا در هنگامی که ما ت

نها یک بار پس از گلدهی اقدام به آبیاری زعفران می کنیم اهمیت بیشتری می یابد.

شوک یک کود بسیار عالی به همراه تمامی عناصر و ریز مغذی های مورد

نیاز گیاه زعفران است که برای مرحله زاچ آب کاربرد خوبی دارد همین طور

با داشتن مقدار بالای فسفر و پتاس در تامین مواد مورد

نیاز به زعفران کمک می کند.کودزاچ آب زعفران فسفر پتاس پیاز