کود مناسب سانسوریا

 

کود مناسب سانسوریا گیاهی سفت و سخت است که دارای برگ های بلند و پهن است. به دلیل سازگاری و تحمل آنها ، اغلب از آنها به عنوان گیاه استفاده می شود. برگهای گسترده آنها سموم و دی اکسید کربن را خیس کرده و اکسیژن تولید می کند تا به تصفیه هوا در اتاق کمک کند.
اگرچه آنها مقاومت زیادی دارند ، برای اینکه سالم بمانند ، اما در هر صورت به مراقبت خاصی نیاز دارند. اگر یک گیاه سالم را انتخاب کنید ، محیطی مناسب درست کنید و آن را به طور صحیح حفظ کنید ، سانسوریا شما یک زندگی طولانی و سالم خواهد داشت.

کاکتوس یا خاک قرمز استفاده کنید. همچنین می توانید ذغال سنگ نارس نارگیل ، خاک ساختاری یا خاک رس را برای رشد گیاهان سانسوریا در منازل در خانه ترجیح دهید. شرایط مطلوب پی اچ خاک برای رشد سریع گیاه 5/5-5/5 است.

کمپوست ، کود یا مالچ را به خاک اضافه کنید.

خواص گیاه سانسوریا

گیاه سانسوریا به عنوان یکی از 10 گیاه برتر تصفیه هوا ذکر شده است که می توانید به راحتی در منازل خود در خانه پرورش دهید. با بهبود کیفیت هوا در اتاق خواب به خواب بهتر کمک می کند.
این گیاهان کم کار و کم تحرک هستند ، برای رسیدگی به سانسوریا نیاز به حداقل مراقبت است (هفته ها مورد غفلت قرار می گیرند) و مواد مضر را به بی ضرر تبدیل می کنند.
طبق نظرسنجی انجام شده توسط مطالعه هوای پاک ناسا ؛ 15 گیاه جاذب آلاینده را پیشنهاد می کند که از این میان گیاه سانسوریا 87 درصد سموم مضر مانند بنزن ، زایلن و تری کلر اتیلن موجود در هوا را برای هر 24 ساعت از بین می برد و اثرات سندرم ساختمان بیمار را خنثی می کند.
در اینجا ما برخی از مزایای احتمالی گیاهان مار را به اشتراک گذاشتیم.
1.کیفیت خواب را بهبود می بخشد
بطور کلی ، گیاهان فرآیند فتوسنتز را انجام می دهند ، یعنی گیاهان دی اکسید کربن مصرف می کنند و در طول روز اکسیژن ساطع می کنند و روند آن در زمان شب معکوس است.