کود سیب زمینی

جهت خرید کود سیب زمینی و انواع دیگر کود ها با ما تماس بگیرید.

برای برداشت کردن بهترین محصول ممکن سیب‌زمینی،

وجود داشتن یک تعادل صحیحی بین ریزمغذی‌ها و درشت‌مغذی‌ها ضروری به نظر می رسد.

کمبود هر یک از این مواد مغذی باعث کاهش یافتن کمیت و همچنین کیفیت محصول می‌شود،‌

از سوی دیگر مقدار هر یک از این مواد بایستی متناسب با نیازهای گیاهان باشد.

مروری نمودن جذب و دفع مواد مغذی توسط گیاه مشخص می‌کند برای ما که چه موادی در چه مرحله‌ای از رشد گیاه مورد نیاز است، و البته که همچنین نقش هریک در رشد و ادامه حیات گیاه تعیین می‌شود.

بر اساس قانون مینیموم رشد نمودن گیاه در واقع براساس بیشترین منابع نیست، بلکه این کمترین منابع هستند که تبدیل به عامل محدودکننده رشد می‌شوند

 

این قانون معمولاً به‌کمک بشکه لیبیگ نمایش داده می‌شود که در آن هر بخش از این بشکه نمایانگر یکی از مواد مغذی یا عوامل محدودکننده می باشد.

درشت مغذی ها :

جذب مواد مغذی با توجه به فصل و مرحله‌ای از رشد که محصول در آن قرار داشته باشد تغییر می‌کند.

حذف مواد مغذی خاک براساس عملکرد از زمینی به زمین دیگر متفاوت می‌باشد،

محصول سیب‌زمینی قادر است تا ۵۰٪ بیشتر از پتاسیم و نیتروژن خاک استفاده کند.

هردو ماده ی پتاسیم و البته نیتروژن در مراحل رشد سبزینه،

تشکیل غده و تولید حجم سیب‌زمینی موردنیاز هستند.

نیتروژن :

در واقع نیتروژن در رشد غده و برگ ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

از جمله پتاسیم، مقدار بسیار زیادی از نیتروژن در طول حجم‌گیری

سیب‌زمینی از برگ به غده بازیابی می‌شود.

فسفات

فسفات نیز در مقدار های نسبتاً زیادی برای سیب‌زمینی لازم است،‌

به‌خصوص در مراحل رشد اولیه برای تقویت نمودن ریشه و غده‌ها

و در انتهای فصل رشد برای حجم‌گیری گیاه ضروری است به نظر می رسد.

پتاسیم

پتاسیم علاوه بر اینکه برای افزایش دادن کمیت محصول بسیار مهم می باشد،‌ برای حفظ رشد کامل غده‌ها هم اهمیت دارد. «جذب راحت» پتاسیم در سیب‌زمینی مرسوم می باشد.

گوگرد

گوگرد در تمام مراحل رشد و بیشتر برای جلوگیری از

آسیب‌های پوستی سیب‌زمینی ضروری است و مورد استفاده قرار می گیرد.

کلسیم

برای رشد بدون تنش در برگ‌ها، وجود داشتن منبع منظمی از کلسیم حیاتی است.

برای جذب مقدار اندکی از کلسیم در غده‌های سیب‌زمینی که تأثیر زیادی در کیفیت آن دارد، باید از کود کلسیم به نسبت زیادی استفاده نمود.

منیزیم

این ماده بیشتر در اواخر مراحل رشد گیاه نیاز است،‌

به‌ویژه در طول زمان حجم‌گیری سیب‌زمینی.

و البته که این عنصر برای حفظ کیفیت غده‌های سیب‌زمینی اهمیت ویژه‌ای دارد

ریزمغذی‌ها

با این وجود که مقدار بسیار کمی از ریزمغذی‌ها برای ارضای رشد و افزایش کیفیت محصول سیب‌زمینی لازم است، حفظ تعادل در همین مقادیر اندک نیز اهمیت به ویژه ای دارد.

بور

به جهت انجام یافتن چندین فرآیند کلیدی مهم در رشد گیاه باید از این ماده در مقدار های بسیار زیادی استفاده نمود.

همچنین بور برای بهینه نمودن مصرف کلسیم ضروری به نظر می رسد.

مس

گیاه سیب‌زمینی مقدار های زیادی از مس خاک را استفاده می‌کند،

اغلب کمبود این ماده در خاک دیده نشده ‌است.

بیشتر خاک‌ها در دراز مدت قادر هستند تا مقادیر مناسبی از مس را در اختیار سیب‌زمینی قرار دهند.

منگنز و روی :

برای افزایش محصول این دو ماده لازم هستند. در واقع روی نقش کلیدی در ترکیب ( N ) و متابولیسم مربوطه و همچنین البته نشاسته دارد.

مولیبدن :

در خاک هایی که ( پی اچ ) مقدارش پایین می باشد مولیبدن دارای اهمیت بیشتری می شود.